Μαθησιακες Δυσκολιες, ολα οσα πρεπει να γνωριζετε!

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες, γνωστές και ως δυσκολίες μάθησης επηρεάζουν τους μαθητές σε ότι αφορά την προσαρμογή τους στο σχολείο και πιο ιδιαίτερα στην μάθηση.

Αυτές οι δυσκολίες διαχωρίζονται σε επιμέρους κατηγορίες: τις ειδικές και τις γενικές. Πιο συγκεκριμένα εννοώ την δυσλεξία, την δυσορθογραφία, την ανάγνωση, την γραφή, τις μαθηματικές ικανότητες, την κατανόηση ενός κειμένου, το άγχος του παιδιού (και όμως!) και γενικότερα το νοητικό δυναμικό του παιδιού.

Να προσθέσω, τυχόν προβλήματα στην οικογένεια, διαφορετική μητρική γλώσσα, χαμηλό κοινωνικοπολιτισμικό επίπεδο, η σχέση με τον δάσκαλο κ.α.

Οι παράγοντες που αφορούν τις Μαθησιακές Δυσκολίες έχουν να κάνουν με προβλήματα που σχετίζονται με νευρολογικά αίτια, με ψυχολογικές δυσκολίες όπως επίσης και με το περιβάλλον του παιδιού.

Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες υστερούν στο να κάνουν αυτοματοματοποιημένα πράγματα όπως το να δέσουν τα κορδόνια τους για παράδειγμα.

Mειονεκτούν στην οπτική και ακουστική αντίληψη, μπερδεύουν τα φωνήματα, δυσκολεύονται να ξεχωρίσουν μια λέξη που ακούνε.

Επίσης, δεν μπορούν να συγκεντρωθούν στην ώρα του μαθήματος, έχουν βραχύχρονη μνήμη όσον αφορά τις πληροφορίες που εκλαμβάνουν από τον δάσκαλο κ.α.

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες δεν μπορούν να εξαλειφθούν εντελώς όμως με την κατάλληλη στήριξη από ειδικούς μπορεί κάποιος να βελτιωθεί και να επιτύχει στο σχολείο, στον χώρο εργασίας και γενικότερα στην κοινωνία.

Χρύσα Γελαδάρη

Χρύσα Γελαδάρη

Καθηγήτρια Ξένων Γλωσσών, Πτυχιούχος ΑΠΘ, Εξειδικευμένη σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

Scroll to Top