ΤΜΗΜΑΤΑ

Μάθε τα πάντα για τα τμήματα που διαθέτει το φροντιστήριο μας

ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Πληροφορίες για τα τμήματα των Αγγλικών

Pre-Junior
*Τμήματα για παιδιά Α' & Β' τάξης Δημοτικού. Μέσα από λεξούλες, αριθμούς, παιχνιδάκια και τραγουδάκια έχουν την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα. Αυτή η πρώτη επαφή των παιδιών, θα παίξει σημαντικό ρόλο στην μετέπειτα επαφή τους με την γλώσσα.
Junior
*Τμήματα για παιδιά Γ' & Δ' τάξης Δημοτικού. Ο στόχος είναι παρακολουθώντας τα συγκεκριμένα τμήματα, τα παιδιά να αγαπήσουν και να κατανοήσουν τον γραπτό και προφορικό λόγο της ξένης γλώσσας.
A,B,C,D Senior
*Τμήματα για παιδιά Ε' & ΣΤ' τάξης Δημοτικού & Α' τάξης Γυμνασίου. Σε αυτό το επίπεδο τα παιδιά, αποκτούν γερές βάσεις στην έκθεση και στην γραμματική. Έτσι αρχίζουν να επικοινωνούν προφορικά και γραπτά με χρήση σωστού συντακτικού.
E Senior
*Τμήματα για παιδιά B' τάξης Γυμνασίου. Σε αυτό το επίπεδο, τα παιδιά προετοιμάζονται για τις πρώτες επίσημες αναγνωρισμένες εξετάσεις τους στο B2 (Lower).
C1 & C2
*Τμήματα για παιδιά Γ' τάξης Γυμνασίου & Α' Τάξης Λυκείου. Σε αυτό το επίπεδο, τα παιδιά δίνουν εξετάσεις για τις ανώτατες επίσημες αναγνωρισμένες εξετάσεις δηλαδή Advance και Proficiency.
Previous
Next

ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

Πληροφορίες για τα τμήματα των Γαλλικών

Junior
*Τμήματα για παιδιά Δ' τάξης Δημοτικού. Μέσα από λεξούλες, αριθμούς, παιχνιδάκια και τραγουδάκια έχουν την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα. Αυτή η πρώτη επαφή των παιδιών, θα παίξει σημαντικό ρόλο στην μετέπειτα επαφή τους με την γλώσσα.
Cours 1
*Τμήματα για παιδιά Ε' & ΣΤ' τάξης Δημοτικού. Ο στόχος είναι, παρακολουθώντας τα συγκεκριμένα τμήματα, η συστηματική εκμάθηση, εξάσκηση και εμπέδωση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας.
Cours 2 - A2
*Τμήματα για παιδιά ΣΤ' τάξης Δημοτικού & Α' τάξης Γυμνασίου. Σε αυτό το επίπεδο τα παιδιά, αποκτούν γερές βάσεις στην έκθεση και στην γραμματική. Έτσι αρχίζουν να επικοινωνούν προφορικά και γραπτά με χρήση σωστού συντακτικού.
Cours 3 - B1
*Τμήματα για παιδιά B' τάξης Γυμνασίου. Εμβάθυνση στη γλώσσα. Ιδιαίτερη έμφαση στην παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου. Κάλυψη κατά 80% της Γαλλικής γραμματικής.
Cours 4 - Β2
*Τμήματα για παιδιά Γ' τάξης Γυμνασίου & Α' Τάξης Λυκείου. Ολοκληρωμένη εκμάθηση, εξάσκηση και εμπέδωση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας. Ολοκλήρωση όλης της γαλλικής γραμματικής. Σε αυτό το επίπεδο, τα παιδιά πιστοποιούν την καλή γνώση της καθομιλουμένης γαλλικής γλώσσας.
Cours 5 C1 & C2
*Τμήματα για παιδιά Λυκείου. Συστηματική εξάσκηση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας με στόχο την ανάπτυξη του λεξιλογίου και την βελτίωση του γραπτού λόγου. Κατανόηση αυθεντικού προφορικού λόγου και παραγωγή προφορικού σε υψηλό επίπεδο. Προετοιμασία για τις ανώτατες επίσημες αναγνωρισμένες εξετάσεις.
Previous
Next
Scroll to Top